O Orkiestrze

Orkiestra Dęta KWK "Pokój" powstała w 1922 roku, założyła ją grupa ludzi pragnąca poprzez muzykę wyrazić swój patriotyzm. Zespół swoją działalnością narażał się na prześladowanie ze strony pruskiego zaborcy, mimo tego z własnych funduszy kompletował instrumenty, umundurowanie oraz nuty. Ambitne zamierzenia rozwijającej się orkiestry dętej przerwał wybuch II Wojny Światowej. Działania wojenne różnie pokierowały losem członków górniczej orkiestry lecz w kilka dni po wyzwoleniu dyrygent wraz z zespołem wznowił działalność. Orkiestra koncertowała dla załogi kopalni, rodzin górniczych oraz dla mieszkańców robotniczych osiedli, oprócz tego szkoliła młodych górników ucząc ich gry na różnych instrumentach. Młodzi adepci zasiadając obok starszych kolegów nabierali doświadczenia we wspólnym muzykowaniu. W 1968 roku nastąpiło połączenie sąsiadujących ze sobą kopalń "Wanda-Lech" i "Pokój" w jedno przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Kopalni Węgla Kamiennego "Pokój", równocześnie połączono orkiestry obu kopalń w jeden zespół.

Dyrygenci:
- Wilchelm Kubisa (1925-1957r.)
- Romulad Żurek (1957-1980r.)
- Jan Karkosza (1980-1982r.)
- Eugeniusz Kozyra (1982-1993r.)

Od 1993 roku orkiestrę prowadzi Jacek Kampa, który kilka lat wcześniej - w 1984r. dołączył do orkiestry jako waltornista, po czym zespół sam wybrał go na dyrygenta.

W roku 1996 nastąpiło kolejne połączenie, tym razem kopalni "Pokój" z kopalnią "Walenty-Wawel" skutkiem czego złączono oba zespoły w jeden. Orkiestra liczyła wtedy prawie 120 muzyków, w tym aż 20 młodych werblistów, spośród których wyrosło następne pokolenie instrumentalistów. Aby godnie reprezentować kopalnię i sam zespół, uszyto nowe umundurowanie oraz kupiono nowe materiały nutowe.
Orkiestra uczestniczyła w wielu konkursach i przeglądach zajmując czołowe miejsca, uświetniała także festyny zakładowe, bale i jubileusze. Poza oficjalną działalnością orkiestry organizowane były wycieczki oraz zabawy integracyjne.

Począwszy od 1998 roku z inicjatywy samego dyrygenta powstały cykliczne koncerty pt.
"W Karnawałowym Nastroju", które jak sama nazwa wskazuje obejmują tematykę karnawałowo-noworoczno-kolędową oraz cieszą się dużą popularnością i zainteresowaniem wśród widzów. W koncertach obok orkiestry występują również znakomici artyści na co dzień pracujący w teatrach muzycznych, operach czy operetkach. Dyrygent wraz z zespołem zmieniając repertuar, wystrój sceny, a nawet wykorzystując sztuczny śnieg stara się by każdy koncert był indywidualny i wyjątkowy. Warto tutaj wspomnieć, że dzięki przychylności Dyrekcji kopalni, w 2005r. zespół otrzymał nowe wizytowe smokingi.
Orkiestra hucznie obchodziła jubileusze 75, 80, 85 i 90lat swojej działalności, brała również udział w licznych wyjazdach zarówno w kraju jak i za granicą m.in. do Niemiec (Boesel, Hirschfeld, Ferropolis, Hagen), Czech (Bilovec, Stramberk), Bułgarii.

Od 1.11.2008r. realizując zalecenia Kompanii Węglowej S.A. orkiestra działa na nowych zasadach finansowo-prawnych. Wielomiesięczny wysiłek zarządu orkiestry i przedstawicieli kopalni "Pokój" zaowocował rejestracją Rudzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego - Orkiestry Dętej KWK "Pokój".

Zarząd Stowarzyszenia:

Imię i Nazwisko Funkcja
Jacek Kampa Prezes
Krzysztof Kampa Wiceprezes
Janusz Gazda Członek Zarządu
Roman Bartela Sekretarz
Beata Frei Skarbnik

aktualizacja 01.2016r.
photo

1930r.


photo

1998r.


photo

1998r.


photo

2008r.


©Webmaster: Krzysztof Kampa